Lambda insta a la Conselleria de Sanidad a incluir a las parejas de mujeres y mujeres solas en el derecho a la reproducción asistida

14 de Febrer: Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva

Lambda insta a la Conselleria de Sanitat a incloure a les parelles de dones i dones soles en el dret a la reproducció assistida

Almenys cinc comunitats autònomes ja s’han mostrat contràries a l’exclusió de les parelles de dones i dones soles de la reproducció assistida després de l’aprovació de la Cartera Comuna Bàsica de Serveis Assistencials del Sistema Nacional de Salut

[VALÈNCIA, 14 DE FEBRER DE 2015] Hui, 14 de febrer, se celebra a Europa el Dia de la Salut Sexual i Reproductiva. L’Organització Mundial de la Salut entén aquesta com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. És per açò que Lambda-Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals ha aprofitat aquesta data assenyalada per a demanar al Govern valencià que incloga les tècniques de reproducció assistida per a parelles de dones i dones soles dins de la cartera de prestacions sanitàries valencianes.

Lambda, acompanyada de Galesh, associació de famílies homoparentals, ja van traslladar la seua postura i reivindicacions en la reunió que ambdues entitats LGTB van mantenir dijous passat 12 de febrer amb alts membres i càrrecs tècnics de la Conselleria de Sanitat després de sol·licitar una reunió el passat mes de desembre mitjançant el lliurament públic d’una carta dirigida al Conseller de Sanitat.

Segons declaracions de Lambda, des de Conselleria s’han compromès a estudiar els arguments presentats, així com la realitat i posicionament de les altres comunitats autònomes que han decidit no excloure a part de les dones d’aquesta prestació. Per la seua banda, Lambda, juntament amb les altres associacions del País Valencià van a seguir donant passos en comú per a reivindicar el dret de les parelles de dones i dones soles a l’accés a la maternitat. Una de les primeres accions que s’han marcat és enviar a la Conselleria la declaració emesa per la Sindicatura de Greuges l’any passat després d’una queixa presentada per Compromís, on aquesta es mostrava contrària a dita exclusió i instava a la Conselleria de Sanitat a que “de conformitat amb la normativa vigent, garantisca a les dones el seu dret a les tècniques de reproducció assistida, independentment del seu estat civil i la seua orientació sexual, així com que interprete aquest dret de manera global, atenent en primer terme al principi d’igualtat constitucionalment reconegut”. A més, la resolució de la Sindicatura de Greuges qüestionava si realment l’exclusió de les dones sense parella masculina de les tècniques de reproducció assistida comportaria un estalvi econòmic real i efectiu per als pressupostos públics.

“Entenem que la salut sexual i reproductiva ha de passar pel benestar físic, mental i social de les dones, de totes les dones sense discriminació, i açò passa perquè es respecte el nostre dret fonamental a formar una família fruit del desig i la igualtat, no per la imposició ni per l’exclusió”, ha afirmat Fani Boronat, coordinadora general de Lambda.

14 de Febrero: Día Europeo de la Salud Sexual y Reproductiva

Lambda insta a la Conselleria de Sanidad a incluir a las parejas de mujeres y mujeres solas en el derecho a la reproducción asistida

Al menos cinco comunidades autónomas ya se han mostrado contrarias a la exclusión de las parejas de mujeres y mujeres solas de la reproducción asistida tras la aprobación de la Cartera Común Básica de Servicios Asistenciales del Sistema Nacional de Salud

[VALENCIA, 14 DE FEBRERO DE 2015] Hoy, 14 de febrero, se celebra en Europa el Día de la Salud Sexual y Reproductiva. La Organización Mundial de la Salud entiende ésta como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es por ello que Lambda-Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals ha aprovechado esta fecha señalada para pedir al Gobierno valenciano que incluya las técnicas de reproducción asistida para parejas de mujeres y mujeres solas dentro de la cartera de prestaciones sanitarias valencianas.

Lambda, junto a Galesh, asociación de familias homoparentales, ya trasladaron su postura y reivindicaciones en la reunión que ambas entidades LGTB mantuvieron el pasado jueves 12 de febrero con altos miembros y cargos técnicos de la Conselleria de Sanidad tras solicitar una reunión el pasado mes de diciembre mediante la entrega pública de una carta dirigida al Conseller de Sanidad.

Según declaraciones de Lambda, desde Conselleria se han comprometido a estudiar los argumentos presentados, así como la realidad y posicionamiento de las otras comunidades autónomas que han decidido no excluir a parte de las mujeres de esta prestación. Por su parte, Lambda, junto a las otras asociaciones del País Valenciano van a seguir dando pasos en común para reivindicar el derecho de las parejas de mujeres y mujeres solas al acceso a la maternidad. Una de las primeras acciones que se han marcado es enviar a la Conselleria la declaración emitida por la Sindicatura de Greuges el año pasado tras una queja presentada por Compromís, donde ésta se mostraba contraria a dicha exclusión e instaba a la Conselleria de Sanidad a que “de conformidad con la normativa vigente, garantice a las mujeres su derecho a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de su estado civil y su orientación sexual, así como que interprete este derecho de manera global, atendiendo en primer término al principio de igualdad constitucionalmente reconocido”. Además, la resolución de la Sindicatura de Greuges cuestionaba si realmente la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de las técnicas de reproducción asistida conllevaría un ahorro económico real y efectivo para los presupuestos públicos.

“Entendemos que la salud sexual y reproductiva debe pasar por el bienestar físico, mental y social de las mujeres, de todas las mujeres sin discriminación, y eso pasa porque se respete nuestro derecho fundamental a formar una familia fruto del deseo y la igualdad, no por la imposición ni por la exclusión”, ha afirmado Fani Boronat, coordinadora general de Lambda.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.