15 J, Per una Europa més social i democràtica

P1170340
Más fotografías.

Per l’ocupació de qualitat i la protecció Social.

En defensa de l’Educació Pública de qualitat, contra la LOMCE.

Per la Sanitat Pública i els Drets Socials

Les ciutadanes i els ciutadans volem una Europa que es base en un sistema democràtic vertader, que es respecten y potencien els drets socials, els drets laborals i s’asseguren la sanitat i l’educació pública de qualitat.

Les valencianes i els valencians volem una Europa amb una dimensió social forta que prenga mesures polítiques urgents per a reactivar l’economia amb l’objectiu de la creació d’ocupació i per a que els pressupostos siguen per a les persones i les seues necessitats reials i no per als bancs.

Hui, en tota Europa la ciutadania, el moviments socials, les plataformes, els sindicats i les organitzacions ciutadanes ens unim per a dir de manera clara que volem una Europa més social i democràtica.

La crisi i les polítiques de les institucions europees i dels governs espanyol i valencià dels darrers anys han fet augmentar la desocupació i la degradació dels drets i relacions laborals, la pobresa i l’exclusió, fenòmens que afecten molt majoritàriament a les dones, les persones migrants, la gent jove, les persones majors, les persones amb malalties mentals cròniques i ara també la infància. Els pressupostos públics dels darrers temps han suposat una retallada brutal de la protecció social, de les partides destinades a la dependència, els serveis socials, l’ajuda a la cooperació al desenvolupament, al món rural, al medi ambient, etc.

Més crisi, més atur, menys protecció social i menys serveis públics és una equació funesta per a la majoria de les persones de les que només se salven les élites econòmic-financeres que s’acullen al resguard de l’acció de govern. Perquè totes aquestes retallades es fan per a pagar el deute dels diners destinats a rescatar el sistema bancari. Els diners els posa l’Estat, es a dir, el conjunt de ciutadans i ciutadanes, i les conseqüències les pateixen les persones usuàries dels serveis que presten les comunitats autònomes i l’Estat.

Les ciutadanes i els ciutadans europeus, no volem una Unió Europea que siga una zona de lliure canvi per facilitar l’enriquiment dels bancs i les empreses transnacionals i de l’economia especulativa, exigim que Europa siga la garantia per avançar en la plena ocupació de qualitat, en el progrés econòmic i social i en la solidaritat internacional.

Per això, hui unim en tot Europa, les nostres veus i reivindicacions per a exigir a les institucions europees:

• Un ‘Programa de Recuperació Europeu’, per restaurar el creixement sostenible, afavorir l’ocupació en condicions dignes i combatre l’atur amb inversions per a un creixement i ocupació sostenibles.

• Finalitzar la política de les retallades en els serveis públics, la protecció social i els salaris, perquè són injustos, augmenten l’atur, les desigualtats i la pobresa, i agreugen la recessió

• Apostar per un canvi de model productiu que acabe amb una competitivitat basada en baixos salaris i condicions laborals precàries.

• Promoure el diàleg efectiu dels poders públics amb la ciutadania, més allà dels processos electorals, i fer-ho a través de estructures de participació democràtica des de el àmbit local, autonòmic i estatal.

• Imposar una fiscalitat gradual i redistributiva sobre els ingressos i la riquesa i acabar de manera immediata amb els paradisos fiscals, l’evasió d’impostos, el frau fiscal, la corrupció i el treball no declarat

• Reforçar amb urgència les polítiques socials i les xarxes de protecció social per atendre les persones més empobrides i les que pitjor ho estan passant amb la crisi i amb les conseqüències de les retallades dels pressuposts públics.

• Preservar el consens vinculant, entre sindicats, patronal i partits polítics sobre el nostre sistema públic de pensions.

El poble valencià ho exigeix a les institucions Europees, i també exigeix al Govern d’Espanya i al Govern Valencià paralitzar el desmantellament de l’Estat del Benestar i generar les polítiques a favor del benestar social de la majoria de la ciutadania:

 • 6,2 milions de persones en l’atur (mes de 700.000 al PV), 2 milions de llars con tots els seus membres en l’atur (més de 120.000 al PV), un augment de la pobresa fins el 27% de la població que aboca a l’exclusió social (fins al 29% al PV), i una taxa d’atur entre els joves del 60%. Necessitem polítiques d’ocupació i un canvi urgent del model productiu al PV.
 • L’Educació és el futur dels nostres fills i filles. De la seua preparació dependrà la capacitat del nostre país, en el seu conjunt, per a mantenir un bon nivell de vida de totes i tots. No podem estar sempre polemitzant i problematitzant l’Escola com intenta el ministre Wert, i diguem No a la LOMCE!!!

Cal una aposta conjunta de partits, sindicats, institucions, Consell i ciutadania valenciana per l’ensenyament públic, gratuït, laïc, coeducador, que transmeta el respecte a la diversitat social, sexual, de gènere i familiar. Una escola en valencià i de qualitat. Una escola amb beques de menjador, transport escolar i beques a l’estudi que superen les desigualtats socials. Una educació universitària que assegure l’accés a totes les persones i per tant no discrimine per la mancança de recursos econòmics. Una FP formadora dels millors. Un reforç a l´educació de les Persones Adultes.

 • Cal reinstaurar per sempre més la universalitat del sistema sanitari públic. La salut és un dret, no un privilegi. Un dret que ha de gestionar la Generalitat directament y, sense privatitzar la seua gestió. Es necessari un increment dels recursos per habitant per a garantir l’equitat del sistema. La Generalitat té un terç menys de despesa sanitària que la resta de comunitats autònomes, açò fa que no es tinga el mateix nivell d’atenció i es produeixen retallades en emergències sanitàries, en recursos humans o en l’increment de llistes d’espera y en calidad sanitaria.
 • Cal assegurar un sistema públic de serveis socials, que garantisca l’accés a les prestacions bàsiques com un dret de ciutadania, que evite els processos d’exclusió social i que assegure la igualtat d’oportunitats, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat, als menors, a les persones immigrants i a les dones.
 • Hem d’apostar mantenir i augmentar les ajudes a la dependència.
 • Cal no renunciar a les polítiques d’igualtat, veritable aposta per una nova societat més justa. Hem de protegir les víctimes de la violència de gènere de forma efectiva i garantir-les el seu dret i el de les persones del seu entorn afectiu a una vida sense agressions. El seu dret a un habitatge i un treball dignes.
 • Cal lluitar contra l’explotació sexual de dones i xiquetes, garantir l’accés de totes les víctimes a la justícia, a la sanitat, al treball, a l’habitatge, o el retorn als seus països. Fan falta plans d’actuació dotats pressupostàriament per a la reinserció social de les víctimes de explotació sexual.
 • Cal oposar-se a una Justícia per a rics, amb les noves taxes judicials i que criminalitza els moviments socials reformant el codi penal.
 • Cal defensar el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos I rebutjar la reforma anunciada pel ministre de Justícia de la Llei de Salut Reproductiva. L’IVE és un dret humà I no un delicte. Cal assegurar l’avortament lliure, gratuït I segur I l’accés als mètodes anticonceptius , respetant la decisió de qualsevol dona sobre si vol o no ser mare. Una decisió que només és de les dones I on ni l’esglèssia, ni els jutges tenen res a dir.
 • Cal impulsar una administració transparent, que la informació siga un dret i no un obstacle per al bon govern. Cal engegar d’una manera eficaç i no clientelista les ferramentes participatives per tal que les ciutadanes i els ciutadans puguen opinar sobre les decisions que els afecten. Més democràcia participativa.
 • Cal una política de defensa del món rural, des del punt de vista mediambiental, econòmic i social, així com dels serveis que s’hi presten per a fixar la població en les zones rurals que representen un 80% de la superfície del País Valencià, evitant la constant degradació del territori, de les activitats que s’hi exerceixen i per tant, del despoblament.
 • Cal invertir en medi ambient, en els nostres boscos i espais naturals amb una política de prevenció dels incendis forestals i contra el canvi climàtic, en recuperació dels nostres rius, aqüífers i zones humides. Cal treballar per una gestió pública dels nostres recursos, incloent la l’aigua potable i el sanejament, i allunyar-se de la mercantilització d’aquest bé públic essencial
 • La nostra gent ha de viure dignament: proclamem el dret a una renda bàsica universal, no condicionada, individual i suficient en la seva quantia per assegurar una vida digna.
 • És imprescindible treballar pel dret a una integració social justa, democràtica i respectuosa amb les diferències culturals de les persones nouvingudes. Cal la derogació de les legislacions excepcionals com la Llei d’Estrangeria, entre altres, i la seva substitució per una política de migracions presidida pels principis i valors continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Cal defensar la Cooperació Internacional per al Desenvolupament com a expressió de la voluntat solidària del Poble Valencià en la lluita contra la pobresa mundial i per la construcció d’un món més igualitari, just i solidari

La societat valenciana no pot assumir, i menys encara permetre, que el pes de la crisi el tinguen les classes socials més febles i les persones més empobrides i fer una societat amb major desigualtat i més injusta.

Cal que Europa priortize les persones i els drets polítics i socials per damunt dels interessos econòmics dels mercats, del capital i de les grans corporacions, cal que fer recaure el pes de l’eixida de la crisi sobre aquells que l’han generada, cal que siga una Europa més social i més democràtica.

Per l’ocupació de qualitat i la protecció Social.

En defensa de l’Educació Pública de qualitat, contra la LOMCE.

Per la Sanitat Pública i els Drets Socials

Per una Europa més social i democràtica.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.