Proposta de la Coordinadora Feminista de València als Partits i Coalicions-Eleccions 2019: 15 Mesures Imprescindibles per a la vida de les dones

Les dones veiem amb molta preocupació i alarma com estan irrompent propostes electorals de tipus misogin, xenòfob i lgtbifòbic de cara als comicis d’àmbit local, autonòmic, estatal i europeu. I conscients que aquestes amenaces poden acabar en retrocés dels nostres drets i llibertats de la senda traçada des de la genealogia feminista en la qual la justícia social, els drets humans i la igualtat real i efectiva constitueixen la base del progrés de la humanitat i la democràcia. També som conscients que vivim en la societat cada dia més globalitzada, i que la violació dels drets humans de tantes dones en altres llocs del món afecta igualment a part de la població resident al nostre país i, en aquest sentit, considerem prioritari que les forces polítiques interpel·lades incloguen en els seus programes electorals els següents punts que consten en l’agenda feminista:
MESURA 1. Reformar els textos legals relacionats amb la violència masclista, tant a nivell estatal com autonòmic, entre altres, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i el Codi Penal, per a adequar-lo a les previsions establertes pel Conveni d’Istanbul, i obtenir una protecció eficaç per a les dones víctimes de qualsevol tipus de violència que pateixen pel fet de ser dona, contemplant els delictes d’apologia de la violència de gènere, de denigració de les dones i d’odi sexista, revisant igualment els tipus penals relacionats amb la violència sexual que sofreixen de forma majoritària les dones i nenes, especialment la figura de la prescripció en aquest tipus de delictes. Alhora, establiment de mesures de suport integral a les dones i a les criatures que hagen patit aquest tipus de violència.
MESURA 2. Introduir mesures preventives de la violència de gènere en tots els nivells del sistema educatiu, de manera que s’establisca un conjunt d’accions específiques contra el sexisme, la violència, la misogínia i la discriminació i es posen en marxa totes les previsions de la Llei orgànica 1/2004. Garantint per a tots els nivells educatius, activitats formatives de prevenció de la violència cap a la dona i educació afectiva-sexual. Coeducació pública, laica i feminista, lliure de valors patriarcals.
MESURA 3. Garantir la formació inicial, contínua i especialitzada en violències masclistes per a sensibilitzar a tot el personal al servei de l’administració, especialment dels qui intervenen en els processos d’assistència a dones que estiguen patint qualsevol tipus de violències masclistes (serveis socials, personal sanitari, personal de les OAVD, de les Unitats de Valoració forense Integral, cossos policials, Fiscalia i Judicatura). Establiment urgent i irrenunciable d’un torn d’ofici, en els Col·legis d’Advocacia, especialitzat i exclusiu per a les Dones Víctimes de Violència de Gènere i les seves filles i fills.
MESURA 4. Crear les condicions necessàries perquè cap dona puga ser obligada o es veja abocada a prostituir-se, a ser explotada sexualment o ser víctima de tràfic, així com reforçar la persecució i condemna de proxenetes i puters perquè s’evite i s’eradique l’explotació sexual de dones, xiquetes i xiquets, al propi temps que s’adopten totes les mesures necessàries perquè les dones prostituïdes s’inserisquen en l’àmbit social i laboral garantint la independència econòmica per a elles i les seues filles i fills.
MESURA 5. Prohibir i penalitzar la pornografia per constituir una eina d’apologia de la violació i denigració de les dones, xiquetes i xiquets, i incentivar relacions violentes contra elles, creixentment entre la població juvenil.
MESURA 6. Combatre la gestació per substitució (coneguda també com a “úters de lloguer” o “gestació subrogada”), que és nul·la de ple dret al nostre país, i que no trobe subterfugis normatius per a la seua pràctica, prohibint la seua publicitat i perseguint legalment aquesta execrable pràctica mercantil que cosifica el cos de les dones, comercia amb bebés i atenta contra la dignitat d’aquestes dones i de les seues criatures.
MESURA 7. Reversió de la privatització de la gestió dels escassos recursos existents dirigits a dones (cases d’acolliment, Centre Dona 24 hores, Punts de Trobada Familiar…), recuperant la titularitat i gestió públiques.
MESURA 8. Garantir el dret de les dones víctimes de violències masclistes a fixar la seua residència on tinguen per convenient, amb càrrec a fons públics.
MESURA 9. Equiparar la quantia de la Renda Activa d’Inserció (RAI) al Salari Mínim interprofessional (SMI) per a totes les dones víctimes de violències masclistes.
MESURA 10. Crear una figura, dins de la Sindicatura de Greuges de la Generalitat Valenciana, per a la defensa de les dones víctimes de la violència masclista i de les seues filles i fills, amb la missió de vetlar per l’estricte compliment de:
– la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
– la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
– La Llei 4/2015, de 27 d’abril, d’Estatut de la víctima del delicte
Així mateix, tindrà com a missió vetlar per l’aplicació i desenvolupament de:
– Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul)
-Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere
– Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista
MESURA 11. Compromís de no legislar a favor de la Custòdia Compartida Imposada.
MESURA 12. Creació de la figura d’Inspecció, especialitzada en bretxa salarial i discriminació laboral i assetjament per raó de gènere en l’organigrama de la Inspecció de Treball. Així com l’augment d’inspectores e inspectors laborals per a l’atenció eficaç de les denúncies presentades per treballadores de la llar i les cures.
MESURA 13. Derogació de les reformes laborals (2010- 2012) que contemple un marc de relacions laborals més democràtic i inclusiu que tinga en compte l’impacte de gènere i a la joventut.
MESURA 14. Derogació de la Llei d’Estrangeria i tancament dels CIES perquè cap ésser humà és il·legal. És el Neoliberalisme depredador qui provoca les desigualtats entre els pobles amb terribles guerres, crisis econòmiques, alimentàries i humanitàries. Exigim solució política i humanitària als conflictes bèl·lics.
Ampliar i garantir el bon funcionament dels serveis d’informació i atenció a les persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per causa de conflictes bèl·lics que posen en risc les seues vides i la de les seues famílies, especialment de les dones que són doblement victimitzades durant aquests conflictes i durant la cerca d’asil o refugi.
MESURA 15 . Compromís de preservar la salut de les dones i el sosteniment de la vida i del planeta, impulsant i fomentant amb pressupost específic, la visibilització, diferenciació i investigació dels problemes de morbiditat més freqüents en les dones.
Amb el propòsit de combatre el canvi climàtic amb el compliment de convenis i protocols existents enfocats a això. Fomentar l’ús d’energies netes que afavorisquen un medi ambient sostenible, saludable i amable amb els seus habitants, flora i fauna. Respecte a la sobirania alimentària.
La Coordinadora Feminista de València, sabedora de la urgència, justícia i necessitat de l’adopció d’aquestes mesures, exigeix als partits polítics i coalicions convocades, la garantia de dotació pressupostària necessària i justa per a fer possible aquestes reivindicacions, assumint-les en la seua integritat i comprometent-se amb la seua signatura.
També volem deixar constància de l’obligació de continuar apostant per la imperiosa unitat de les forces progressistes per a impedir la involució dels nostres drets i llibertats aconseguits en el temps a través de l’àrdua lluita feminista. I per a això estarem alertes per a denunciar l’incompliment de les promeses realitzades el dia de hui.
València, a 26 de març de 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.