Guía «La Prevenció i Abordatge de l’Assetjament Sexual i l’Assetjament per Raó de Sexe a l’Empresa

Guía «La Prevenció i Abordatge de l’assetjament Sexual i l’Assetjament per Raó de Sexe a l’Empresa. Un instrument per definir, implementar i comunicar un protocol contra l’assetjament en el si de l’empresa».

La presència de casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe a l’empresa és, encara, una realitat que impossibilita l’assoliment de la igualtat real entre dones i homes en el món laboral.

A partir de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, les empreses estan obligades a concretar mesures i a arbitrar procediments específics per tractar els casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe que es plantegin en la seva organització. Amb la voluntat d’oferir una eina per poder acomplir aquest mandat, la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball ha elaborat el protocol marc La prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a l’empresa, per tal que cada empresa pugui adaptar-lo al seu sector i realitat.
Altres documents:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.